Stachniak

Agnieszka Stachniak

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Przewodnicząca  Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Adisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest biegłym rewidentem oraz doktorantką Akademii Leona Koźmińskiego.