Strona główna

Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania

„My nie zbliżamy do siebie państw, 
my jednoczymy ludzi”
Jean Monnet

shaking-hands-3091908_640

IDEA KONFERENCJI

Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., należą do jednych z najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z efektów tych przemian jest wzrost znaczenia sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozwoju gospodarczym krajów często różniących się między sobą poziomem rozwoju, odmienną strukturą polityczną, społeczną i kulturową. Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce szczególną rolę, zarówno ze względu na ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości jak i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych.
Jednym z kluczowych problemów rozwoju gospodarczego kraju  jest stwarzanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu  mikro i małych przedsiębiorstw. Nie jest to możliwe bez zaufania inwestorów, kredytodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego do informacji generowanych przez sprawozdawczość tych przedsiębiorstw. Interesariusze zarówno zewnętrzni jak też wewnętrzni oczekują nie tylko dokładnych informacji o rodzaju działalności firmy i jej wynikach finansowych ale również o wpływie jaki wywiera ona na otoczenie. Kompleksowa informacja jest bowiem podstawą sukcesu, gdyż zdobyta na czas pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i umożliwia ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz inwestycyjnego na rynku. W konsekwencji coraz więcej przedsiębiorstw zobowiązane jest do sporządzania coraz bardziej skomplikowanych raportów i ujawniania coraz większej liczby informacji. Źródłem takich informacji jest przygotowywana przez sektor MMP sprawozdawczość, będąca podstawą tej oceny w ujęciu retrospektywnym, jak też prospektywnym.
Sektor ten wciąż nie jest dobrze zdiagnozowany, co skutkuje niedostosowaniem raportowania do potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesariuszy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – STAN I WYZWANIA jest wydarzeniem, które będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań nad kierunkami doskonalenia raportowania sektora MMP w krajach Europy Środkowo Wschodniej na tle przemian systemowych i ekonomicznych a także stanowić impuls dla pogłębienia współpracy między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i biznesem. Podczas konferencji zaprezentowane będą wyniki badań jakie prowadzono z partnerskimi uczelniami z 9-ciu krajów: Białoruś, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Ukraina i Węgry.

Zakres tematyczny poruszany na konferencji obejmował będzie następujące zagadnienia:

 • Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce;
 • Regulacje prawne funkcjonowania sektora  MMP w krajach ESW;
 • Sprawozdawczość finansowa sektora MMP w krajach ESW;
 • Raportowanie niefinansowe  w sektorze MMP w krajach ESW;
 • Odpowiedzialność społeczna  przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Digitalizacja i cyfryzacja procesów przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP w krajach ESW dla ich zrównoważonego rozwoju.

Konferencję otworzy wykład prof. Jerzego Hausnera, Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, byłego wicepremiera i Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polski.

Językiem konferencji jest język polski/angielski z tłumaczeniem symultanicznym.

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. 

więcej

Agnieszka Stachniak

Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Przewodnicząca  Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.

więcej

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający ACCA Global Markets Lead – Digital Transformation. Wcześniej odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA w Europie Śr. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. 

więcej

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Przewodnicząca Rady:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Polska

 

dr hab. Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Polska
prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska, Polska
prof. Cristina Dolghii, Moldova State University, Mołdawia
prof. dr hab. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska, Polska
prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Irina Golochalova, Moldova State University, Mołdawia
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński, Polska
prof. dr hab. Anna Karmańska, Szkoła Główna Handlowa, Polska

Członkowie:

prof. Lina Kloviene, Kaunas University of Technology, Litwa
prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
prof. Natalia Ostapiuk, Kaunas University of Technology, Ukraina
prof. Anastasiya Piakarskaya, Belarus State Economic University, Białoruś
prof. Petra Popek Biskupec, University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Chorwacja
prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań, Polska
prof. dr hab. Anna Szychta, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. Laurenţiu-Mihai Trepat, National University of Political Studies and Public Administration, Rumunia 
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki, Polska

PUBLIKACJE

Istnieje kilka możliwości publikacji zaakceptowanych przez Radę Naukową artykułów konferencyjnych. Publikacja będzie możliwa w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (bezpłatnie), w czasopismach z bazy Scopus (odpłatnie) lub jako rozdział w monografii (odpłatnie).

Central European Management Journal (indeksowane w bazach Scopus oraz WoS) – 100 pkt – bez opłaty https://sciendo.com/journal/JMBACE

Financial Accountability and Management (indeksowane w bazie Scopus) – 100 pkt – opłata min. 3000,00 PLN https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680408?tabActivePane=undefined

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości – 70 pkt – bez opłaty https://ztr.skwp.pl/resources/html/cmsi/649

Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo (indeksowane w bazach: Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon, Biblioteka Nauki, Google Scholar, Erich+) – 20 pkt – bez opłaty https://www.ssw-sopot.pl/czasopismo-sopockiej-szkoly-wyzszej/

Academy of Accounting and Financial Studies Journal (indeksowane w bazie Scopus) – 20 pkt – opłata min. 3000,00 PLN       https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-home.html

Advances in Accounting (indeksowane w bazach Scopus oraz WoS) – 20 pkt – opłata min. 3000,00 PLN  https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-accounting

Rozdział w monografii – 20 pkt – opłata min. 1000,00 PLN

O możliwości publikacji artykułu w wybranym przez Autora czasopiśmie  decyduje Rada Naukowa Konferencji. W przypadku zaakceptowania artykułu do wskazanego przez Autora czasopisma autor będzie zobowiązany do przygotowania artykułu według wymagań redakcyjnych czasopisma. O stosownych wymogach redakcyjnych i zasadach rozliczeń Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

Zgłaszane artykuły powinny zawierać się w następującej tematyce:

 • Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce;
 • Regulacje prawne funkcjonowania sektora  MMP;
 • Sprawozdawczość finansowa sektora MMP w krajach Europy Środkowo – Wschodniej;
 • Raportowanie niefinansowe (ESG) w sektorze MMP;
 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora MMP;
 • Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP w krajach ESW dla ich zrównoważonego rozwoju;
 • Digitalizacja i cyfryzacja procesów przedsiębiorstw sektora MMP.

Pełne teksty zaakceptowanych artykułów należy przygotować zgodnie z wymogami redakcyjnymi:

Wymogi redakcyjne (do pobrania)

Dodatkowe informacje dla autorów:

Abstrakt powinien składać się z następujących części:
(1) cel;
(2) metodologia;
(3) wnioski;
(4) implikacje;
(5) oryginalność/wkład.

Uprzejmie prosimy przesyłanie abstraktów swoich artykułów na adres mail:

HARMONOGRAM

Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

30.05.2022

Przesłanie abstraktów

30.05.2022
31.05.2022

Akceptacja abstraktu

31.05.2022
31.05.2022

Koniec rejestracji uczestników

31.05.2022
15.07.2022

Przesłanie pełnego tekstu artykułu

15.07.2022
15.07.2022

Wniesienie opłaty za udział

15.07.2022

Opłata konferencyjna

Podstawowa opłata  za udział w konferencji wynosi:

500 PLN lub 125 EUR

opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz udział we wszystkich panelach w ramach  konferencji – on-line lub stacjonarnie ( w zależności od zadeklarowanej formy udziału). Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz kosztów publikacji artykułów.

Opłaty należy dokonać na konto w:

Santander Bank Polska
87 1090 1098 0000 0001 4920 4670

wpłaty w EUR:

77 1500 1706 1217 0005 9276 0000
SWIFT/BIC : WBKPPLPP

 

Uczestnicy konferencji mają możliwość rezerwacji hoteli w wynegocjowanych cenach po wpisaniu hasła SSW.

 

Sofitel Grand Sopot  (*****)

Pokój Classic SNG Park Side – 450 PLN
Pokój Superior SNG Sea Side – 600 PLN

Powyższe ceny zawierają:
– Śniadania w formie bufetu w restauracji Grand Blue z widokiem na morze
– Dostęp do Centrum Wellness, z sauną, łaźnią, basenem i siłownią
– Stały dostęp do internetu w pokoju
– Kącik Biznesowy
– Usługi Concierge
– Dostęp do prywatnej plaży hotelowej (sezonowo)
– Podatek VAT oraz opłatę klimatyczną

https://all.accor.com/hotel/3419/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

Golden Tulip Gdańsk Residence

Pokój Standard 1 os – 255 PLN
Pokój Standard 2 os – 305 PLN
Pokój Studio 1 os – 305 PLN
Pokój Studio 2 os – 360 PLN

Powyższe ceny zawierają:
– śniadanie w formie bufetu
– internet Wi-fi
– Wstęp do strefy Wellness z basenem, sauną i jacuzzi

https://www.gdanskgoldentulip.pl/

– Hotel Opera (***)
       Pokój 2 os – 330 PLN
       Pokój 2 os do pojedynczego wykorzystania – 290 PLN

Powyższe ceny zawierają:
– śniadanie w formie bufetu

https://www.hotelopera.pl/

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt mail z sekretariatem konferencji  –  konferencja@ssw-sopot.pl

Program konferencji

20.10.2022 CZWARTEK

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.00 – 9.30 – Otwarcie konferencji z udziałem Prezydenta Miasta Sopotu – dr Jacka Karnowskiego, JM Rektor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych prof. dr. hab. Teresę Martyniuk

9.30 – 11.30 – Sesja I
Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce

dr Tomasz Kalinowski, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych:
Otoczenie społeczno-gospodarcze MMP w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa:
Determinanty zarządzania kapitałem pracującym w MSP. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej

Avni Arifi, PhD, South East European University, North Macedonia:
The impact of SMEs in job creation in Western Balkans

dr Joanna Pioch, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. SANS,
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Analiza wybranych parametrów oceny mikro i małych przedsiębiorstw w wybranych krajach Europy Środkowo -Wschodniej


Moderator:
Piotr Witek, Polska Izba Biegłych Rewidentów

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 – Sesja II
Sprawozdawczość finansowa sektora mikro i małych przedsiębiorstw

prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych:
Obowiązki sprawozdawcze MMP w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – wyniki badań

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH,  Szkoła Główna Handlowa
mgr Justyna Zakrzewska,
Szkoła Główna Handlowa:
Uproszczone sprawozdania finansowe oczami wybranych interesariuszy
prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska:
Uproszczenia polityki rachunkowości w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce

Camelia-Daniela Hategan PhD, West University of Timisoara, Romania
Georgiana Ioana Tircovnicu, MSc,West University of Timisoara, Romania:
Accounting Quality Risk Analysis on MSE Reporting Sector –
[on-line]

Głos w dyskusji:
Agnieszka Stachniak, Ministerstwo Finansów
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów
Joanna Głowacka, Kancelaria Profit
Monika Matyszewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Arkadiusz Szulc, Biuro Rachunkowe Progress
Piotr Witek, MOORE Polska
Moderator: prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 – Sesja III
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw sektora mikro i małych przedsiębiorstw – sesja ekspercka

Wprowadzenie do dyskusji:
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Open Eyes Economy, Fundacja GAP;  [on-line]
Transformacja gospodarki w erze zrównoważonego rozwoju.

Paneliści :
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez – ERGO Hestia
Monika Hinc – Scalac sp. z o.o., Forum Inicjowania Rozwoju
Danuta Kędzierska – TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.
dr Wojciech Błaszkowski – Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Joanna Osińka – AlphaOmega Consult sp. z o.o.
Łukasz Gerigk
Intertek Poland 
Moderator: Ewa Sowińska, ESO Audit, Open Eyes Economy

17.00 – 19.00 – Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem (dla chętnych)

19.00  – Spotkanie integracyjne (Restauracji Brovarnia Gdańsk)

pen-filler-gf1c649a85_1280

21.10.2022 PIĄTEK

8.30 – 10.00 – Sesja IV
Raportowanie niefinansowe w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw

Irina Golochalova, PhD, Associate Professor, Moldova State University, Moldova:
Assessing the Usefulness of Information from Financial Reporting of Small Businesses: The National Aspect of Republic of Moldova; [on-line]
Cristina Dolghii, PhD, Associate Professor, Moldova State University, Moldova:
Non-financial Reporting in the Small Business Sector and its Benefits in the Decision-making  Process of Stakeholders: the Practice of the Republic of Moldova;  [on-line]
Kristina Rudžionienė, PhD, Associate Professor, Vilnius University, Lithuania:
Financial and Non-financial Reporting in Lithuanian SMEs;
dr Olga Martyniuk, Uniwersytet Gdański:
Raportowanie niefinansowe w firmach rodzinnych;
dr Anna Chmielecka, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych 
mgr Arkadiusz Szulc, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych:
Finansowy i niefinansowy wymiar sprawozdawczości podmiotów sektora MMP w Polsce;
Maria Cojocaru, PhD, Associate Professor, Moldova State University:
Sustainability Accounting – the Basis for the Implementation of Integrated Reporting within Micro and Small Enterprises; [on-line]

Głos w dyskusji:
dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki 
dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Moderator: prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

10.00 – 10.30 – Przerwa kawowa

10.30 – 11.30 – Sesja V
Digitalizacja i cyfryzacja procesów mikro i małych   przedsiębiorstw

Márton Gosztonyi, PhD Universiti Malaya, Malaysia
Judit Csákné Filep, PhD Budapest Business School University of Applied Sciences, Hungary: 
Business Innovation in Emerging Markets – Analysing Innovative Enterprises Using the PLS-SEM and NCA Methods;

dr Honorata Balicka, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych:
The Influence of Digital Technologies on the Accounting Information System Supporting Business Intelligence in the Economy Digitization Conditions;

mgr Beata Kotowska, Uniwersytet Gdański:
Cyfryzacja i digitalizacja w rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw;

Głos w dyskusji:

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG, Politechnika Gdańska 
Moderator: dr hab. Przemysław Lech, prof. UG, Uniwersytet Gdański

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 –  Sesja VI
Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora mikro i małych przedsiębiorstw dla ich zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie: 
Agnieszka Stachniak, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów:
Kierunki doskonalenia sprawozdawczości sektora MMP oczami regulatora

prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Kateryna Romanchuk, PhD, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Associate Professor, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Svitlana Chugaievska, PhD, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Associate Professor, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine:
The challenges of the MSE sector in Poland and Ukraine in the conditions of the digital economy – comparative and statistical analysis.
dr hab. inż. Roman Kotapski, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
dr Michał Chalastra, Uniwersytet Gdański
Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystana szansa sprawozdawczości MSP
Maryna Resler, PhD, Associate Professor, Mukachevo State University, Ukraine: Nowoczesne  trendy w rozwoju raportowania w obszarze inwestycji w kapitał ludzki;
mgr Magda Ankiewicz: ESG- zmiany w planowaniu i raportowaniu zrównoważonego rozwoju [online]
Moderator: prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska

13.30 – 14.00 – Zamknięcie konferencji przez Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów – dr Joanna Pioch, prof. SANS.

14.00 – 15.00 – Obiad

Komitet organizacyjny

dr Joanna Pioch – Przewodnicząca

dr hab. Joanna Soszyńska-Budny – V-ce przewodnicząca

mgr Katarzyna Socha

mgr Joanna Grott

Sekretariat konferencji:

email: konferencja@ssw-sopot.pl
tel. +48 536 506 314

PATRONI KONFERENCJI

Poznaj miejsce konferencji

SOPOT

Zostań partnerem i zyskaj cenną przewagę w branży  

Stań się częścią wyjątkowego wydarzenia o międzynarodowym charakterze – zostań jednym z partnerów Konferencji MSE REPORTING organizowanej przez Sopocką Akademię Nauk Stosowanych. 

Nasza współpraca pomoże wzmocnić obecność marki w społeczności akademickiej, a także wśród tych, którym bliski jest rozwój mikro- i makroprzedsiębiorstw.  

Konferencja pt. „Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania” to doskonała okazja do spotkania się i nawiązania kontaktów z ekonomistami. 

Korzyścią dla partnera będzie również możliwość uczestnictwa w konferencji, a także umieszczenie logo firmy na materiałach promujących wydarzenie – zarówno fizycznych, jak i online.  

Zapraszamy do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia! 

Aby zostać partnerem, skontaktuj się z Katarzyną Sochą (office@ssw-sopot.pl) lub Heleną Chmielewską (helena.chmielewska@ssw-sopot.pl).

Partnerzy i sponsorzy konferencji

#

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00

Lokalizacja konferencji

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
ul. Rzemieślnicza 5

81-855 Sopot 
tel.: +48 585 558 369
tel. +48 536 506 314
email: konferencja@ssw-sopot.pl